کلمه جو
صفحه اصلی

خرشا

فرهنگ اسم ها

اسم: خرشا (دختر) (فارسی) (تاریخی و کهن) (تلفظ: khorsha) (فارسی: خرشا) (انگلیسی: khorsha)
معنی: خورشید، آفتاب، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر خراد از سرداران ‏خسروپرویز پادشاه ساسانی

فرهنگ فارسی

یکی از نامهای خورشید است بلغت زند و پازند خروشید و آفتاب .

لغت نامه دهخدا

خرشا. [ خ ُ ] ( اِ ) یکی از نامهای خورشید است. ( برهان قاطع ). بلغت زند و پازند، خورشید و آفتاب. ( ناظم الاطباء ).

دانشنامه عمومی

خورشید تابانکلمات دیگر: