کلمه جو
صفحه اصلی

ثمینه

فرهنگ اسم ها

(تلفظ: samine) (عربی) گران بها ، قیمتی ، گران.


اسم: ثمینه (دختر) (عربی) (تلفظ: samine) (فارسی: ثَمينه) (انگلیسی: samine)
معنی: گرانبها، ارزشمند، قیمتی، نفیس، گران

فرهنگ فارسی

( صفت ) مونی ثمین : جواهر ثمینه .
شهری است یا زمینی است

لغت نامه دهخدا

ثمینة. [ ث َ ن َ ] (اِخ ) شهری است یا زمینی است .


ثمینة. [ ث َ ن َ ] (ع ص ) تأنیث ثمین .چیزی گران قیمت . || احجار ثمینه ؛ جواهر.


( ثمینة ) ثمینة. [ ث َ ن َ ] ( ع ص ) تأنیث ثمین.چیزی گران قیمت. || احجار ثمینه ؛ جواهر.

ثمینة. [ ث َ ن َ ] ( اِخ ) شهری است یا زمینی است.

دانشنامه عمومی

گرانبها، ارزشمند، قیمتی.


پیشنهاد کاربران

به بهار آغشته و سرشار از زندگی : )

یک هشتم ارث

گرانبها و باارزش

گران بها ارزشمند

با ارزش ، گران قیمت ، قیمتی ، ارزشمند


کلمات دیگر: