کلمه جو
صفحه اصلی

منتتر

فرهنگ فارسی

کشیده شونده . کشیده شده

لغت نامه دهخدا

منتتر. [ م ُ ت َ ت ِ ] ( ع ص ) کشیده شونده. ( آنندراج ) ( از منتهی الارب ) ( از اقرب الموارد ). کشیده شده. ( ناظم الاطباء ). و رجوع به انتتار شود.


کلمات دیگر: