کلمه جو
صفحه اصلی

الم دلی

فرهنگ فارسی

( اسم ) بارانک

لغت نامه دهخدا

الم دلی. [ اَ ل َ دَ ] ( اِ ) در کلارستاق به بارانک گویند. رجوع به بارانک و جنگل شناسی ساعی ج 1 ص 233 شود.

گویش مازنی

/alem deli/ درختچه ای جنگلی


کلمات دیگر: