کلمه جو
صفحه اصلی

باغ لردی

فرهنگ فارسی

نام محلی در راه شیراز

لغت نامه دهخدا

باغ لردی. [ ل َ ] ( اِخ ) نام محلی کنار راه آباده و شیراز میان سیوند و تخت طاوس. ( یادداشت مؤلف ).


کلمات دیگر: