کلمه جو
صفحه اصلی

نسیم الدین

فرهنگ فارسی

محمد بن سعید الدین محمد بن مسعود بلیانی کازرونی مکنی به ابو عبدالله و ملقب به نسیم الدین از علمای قرن هشتم و از مشایخ بلیان است وی در ۶۵ سالگی بسال ۸۱٠ هجری قمری در لار وفات یافت ٠

لغت نامه دهخدا

نسیم الدین. [ ن َ مُدْ دی ] ( اِخ ) محمدبن سعیدالدین محمدبن مسعود بلیانی کازرونی ، مکنی به ابوعبداﷲ و ملقب به نسیم الدین. از علمای قرن هشتم و از مشایخ بلیان است. وی در 65سالگی به سال 810 هَ. ق. در لار وفات یافت.


کلمات دیگر: