کلمه جو
صفحه اصلی

قلعه کنگ

فرهنگ فارسی

دهی است از بخش شیب آب شهرستان زابل واقع در ۱۶ هزار گزی شمال سه کوهه و ۶ هزار گزی خاوری شوسه زاهدان به زابل . موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن گرم معتدل است .

لغت نامه دهخدا

قلعه کنگ. [ ق َ ع َ ک َ ] ( اِخ ) دهی است از بخش شیب آب شهرستان زابل ، واقع در 16 هزارگزی شمال سه کوهه و 6هزارگزی خاوری شوسه زاهدان به زابل. موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن گرم معتدل است. سکنه آن 420 تن است. آب آن از رودخانه هیرمند و محصول آن غلات ، صیفی ، لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله داری است.راه مالرو دارد. ( از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8 ).

دانشنامه عمومی

قلعه کنگ ، روستایی است از توابع بخش جزینک شهرستان زهک در استان سیستان و بلوچستان.
این روستا در دهستان جزینک قرار دارد و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن (۱۴۹ خانوار) ۶۵۹ نفر بوده است.
در آن طایفه ای به نام بولاغ و شهرکی زندگی می کنند.


کلمات دیگر: