کلمه جو
صفحه اصلی

صدف سنگ

فرهنگ فارسی

سنگ‌آهکی آواری که به‌طور کامل یا عمدتاً از قطعات فسیلی تشکیل شده باشد


دانشنامه عمومی

صدف سنگ (coquina) سنگ آهکی آواری است که به طور کامل یا عمدتاً از قطعات فسیلی تشکیل شده باشد.
ویکی پدیای انگلیسی.

فرهنگستان زبان و ادب

{coquina} [زمین شناسی] سنگ آهکی آواری که به طور کامل یا عمدتاً از قطعات فسیلی تشکیل شده باشد


کلمات دیگر: