کلمه جو
صفحه اصلی

رباط شور

فرهنگ فارسی

نام رباطی نزدیک نجف

لغت نامه دهخدا

رباط شور. [ رُ طِ ] ( اِخ ) نام رباطی نزدیک نجف.( از بهار عجم ). و فعلاً آنرا خان شور نامند و در میان نجف بکربلا کنار راه اسفالته قرار دارد :
آبی که به خضر عمر جاویدان داد
آن آب رباط شوردشت نجف است.
زکی ندیم ( از بهار عجم ).

دانشنامه عمومی

رباط شور می تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
کاروانسرای رباط شور، بنایی تاریخی مربوط به دوره صفویه واقع در بخش مرکزی شهرستان فردوس و در منطقه پناهگاه حیات وحش رباط شور.
پناهگاه حیات وحش رباط شور، یکی از پناهگاه های حیات وحش ایران واقع در جنوب غربی شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی.


کلمات دیگر: