کلمه جو
صفحه اصلی

نوای خارکن

فرهنگ فارسی

نام نوائی است از موسیقی . نغمه ای است از موسیقی قدیم . نوای خار کند .

لغت نامه دهخدا

نوای خارکن. [ ن َ ی ِ ک َ ] ( ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) نام نوائی است از موسیقی. ( جهانگیری ) ( انجمن آرا )( برهان قاطع ). نغمه ای است از موسیقی قدیم. ( فرهنگ فارسی معین ). نوای خارکند. ( برهان قاطع ) :
نوای خارکن از عندلیب نیست عجب
که مدتی سروکارش نبوده جز با خار.
ظهیر ( انجمن آرا ).
چو خار گلبن دانش بهار بی برگی
حریر کلک تو گردد نوای خارکنش.
کمال اسماعیل ( از جهانگیری ).


کلمات دیگر: