کلمه جو
صفحه اصلی

سرجو

فرهنگ فارسی

طایفه از طوایف ناحیه سراوان کرمان

لغت نامه دهخدا

سرجو. [ س َ ] ( اِخ ) طایفه ای از طوایف ناحیه سراوان کرمان. ( جغرافیای سیاسی کیهان ص 97 ).

گویش مازنی

/serjo/ آب قره قروت

آب قره قروتکلمات دیگر: