کلمه جو
صفحه اصلی

رامش جان

فرهنگ فارسی

یکی از الحان باربدی است .

لغت نامه دهخدا

رامش جان. [ م ِ ش ِ ] ( اِمرکب ) نام نواییست از مصنفات باربد جهرمی شیرازی که سالار بار پرویز بود. ( آنندراج ) ( انجمن آرا ). نام نوایی است. ( از برهان ) ( منتخب اللغات ) ( دهار ) ( شرفنامه منیری ). نام لحن هشتم از سی لحن باربد. ( برهان ). نام نوایی است از موسیقی. ( ناظم الاطباء ) :
چو کردی رامش جان را روانه
ز رامش جان فدا کردی زمانه.
نظامی ( از آنندراج ).
مغنی ره رامش جان بساز
نوازش کنم زان ره دلنواز.
نظامی.


کلمات دیگر: