کلمه جو
صفحه اصلی

زمت

فرهنگ فارسی

مرغی است که رنگ به رنگ می گردد مرغی چون کغی کوچک با قدی نازک تر و کشیده تر با منقار و چنگل سرخ .

لغت نامه دهخدا

زمت. [ زُم ْ م َ ] ( ع اِ ) مرغی است که رنگ به رنگ می گردد. ( منتهی الارب ) ( آنندراج ) ( ناظم الاطباء ) ( از اقرب الموارد ). مرحوم دهخدا در یادداشتی آن را معادل «شوکا» فرانسوی دانسته و در یادداشتی دیگر آرد: مرغی چون کلاغی کوچک با قدی نازک تر و کشیده تر با منقار و چنگل سرخ.


کلمات دیگر: