کلمه جو
صفحه اصلی

زرین قدح

فرهنگ فارسی

نرگس سپید و زرد

لغت نامه دهخدا

زرین قدح. [ زَرْ ری ق َ دَ ] ( اِمرکب ) نرگس سپید و زرد. ( ناظم الاطباء ) :
کند روشن به نرگس چشم مستان
نهد زرین قدح در صحن بستان.
خواجوی کرمانی ( گل و نوروز ).


کلمات دیگر: