کلمه جو
صفحه اصلی

مشمعل

فرهنگ فارسی

شتر ماده شادمان و تیز رو

لغت نامه دهخدا

مشمعل. [ م ُ م َ ع ِل ل ] ( ع ص ) شتر ماده شادمان و تیزرو. || مرد سبک و چالاک و زیرک و رسا در امور و خوش طبع. || مرد درازبالا. || شیر ترش. ( منتهی الارب ) ( آنندراج ) ( از ناظم الاطباء ) ( از اقرب الموارد ). || مطلع بر چیزی. ( ناظم الاطباء ).


کلمات دیگر: