کلمه جو
صفحه اصلی

نهبان

فرهنگ فارسی

به صیغه تثنیه نام دو کوه است در تهامه . و آن مشتمل است بر نهب الاعلی و نهب الاسفل .

لغت نامه دهخدا

نهبان. [ ن َ ] ( اِخ ) به صیغه تثنیه ، نام دو کوه است در تهامه. ( از منتهی الارب ). و آن مشتمل است بر نهب الاعلی و نهب الاسفل. رجوع به معجم البلدان شود.


کلمات دیگر: