کلمه جو
صفحه اصلی

باس کدو

فرهنگ فارسی

دهی از مهاباد

لغت نامه دهخدا

باس کدو. [ ک َ ] ( اِخ ) دهی است از دهستان بریاجی بخش سردشت شهرستان مهاباد که در 2500گزی شمال سردشت و در پانصدگزی شمال راه ارابه رو بیوران به سردشت در کوهستان واقع است. ناحیه ای است معتدل با 72 تن سکنه. آب آن از رودخانه سردشت تأمین میشود، محصول عمده آن غلات ، توتون ، مازوج ، کتیرا و شغل مردمش زراعت و گله داری و صنایع دستی مردم آن جاجیم بافی وراه آن ارابه رواست. ( ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج 4 ).

دانشنامه عمومی

باسکدو، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان سردشت در استان آذربایجان غربی ایران است.
این روستا در دهستان باسک کولسه قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده است.


کلمات دیگر: