کلمه جو
صفحه اصلی

کاردو

فرهنگ اسم ها

اسم: کاردو (پسر) (فارسی) (تلفظ: kardu) (فارسی: کاردو) (انگلیسی: kardu)
معنی: نیرومند و پهلوان

فرهنگ فارسی

۱ - مقراض بزرگی که پشم را بدان می برند . ۲ - برش پشم گوسفند . ۳ - یک قطعه ابریشم . ۴ - آنچه از خرما بن بر آید مانند دو نعل بر هم نهاد. تیز اطراف و در میان آن بار آن نهاده شکوف. نخستین خرما طلع : [ و نخل - و خرماستانها - طلعها هضیم - که کاردوی آن نازکست و نرم چنانک در دهان نمی بریزد و کارد و آن خرما باشد که نخست پیدا آید در غلاف خردک خردک چون کنجد ] . ( تفسیر کمبریج ورق )
آنچه از خرمابن بر آید

فرهنگ معین

(اِ. ) ۱ - مقراض بزرگی که پشم را بدان می برند. ۲ - برش پشم گوسفند. ۳ - یک قطعه ابریشم . ۴ - آنچه از خرمابن برآید مانند دو نعل بر هم نهادة تیز اطراف و در میان آن بار آن نهاده ، شکوفة نخستین خرما، طلع .

لغت نامه دهخدا

کاردو. ( اِ ) آنچه از خرمابن برآید مانند دو نعل بر هم نهاده تیزاطراف و میان آن بارِ آن نهاده. شکوفه نخستین خرما. اول بار خرما. طلع. ( مهذب الاسماء ): ضَحک ، کاردو خرما. ( مهذب الاسماء ). ضَب ، شکوفه ای که از کاردو بیرون آید. ( مهذب الاسماء ). || مقراض بزرگی که پشم را بدان میبرند. || برش پشم گوسفند. || یک قطعه ابریشم. ( ناظم الاطباء ).

دانشنامه عمومی

(کردی) شجاع و دلیر.


در زبان آشوری به معنی نیرومند وپهلوان می باشد.نام قوم کرد برگرفته از کلمه کاردو بوده.که ساکنان آشوری بومی خاور میانه بر اقوام ماد نهاده بودند


در آشوری یعنی پهلوان وشجاع. ریشه اصلی واژه کرد واقوام کرد آریایی ساکن فعلی زاگرس


شجاع ، دلیر ، پهلوان ، زورمند


در آشوری یعنی پهلوان وشجاع


پیشنهاد کاربران

بنظر من کاردو یعنی پدید آورنده حکومت کورد، کورد زاده، فرزند کورد
ربطی به عربی و فارسی هم نداره که بخوایم توو فرهنگ معین دنبالش بگردیم


کاردو اسمی کردی است که هم گیاهی با خواص دارویی غذایی سنتی کاردوپلو درمناطقی ازمهابادواسم قبایلی ازکرد

به نظر من کاردو اسم اصیل کوردیه و بین تمام کورد زبانهای دنیا محبوبه منتها بعد اینکه کوردهای جدا شده از ایران ( در جنگ با روم ) شورش کردند و شهرشون رو از رومیان پس گرفتن رومیها برای به تمسخر گرفتن کوردها و ایرانیها معنی اسم کاردو رو به چیزهای بی ارزشی مثل پشم گوسفند و هسته خرما و اینجور چیزها پیوند زدن ( چون رومیها برای جلب رضایت کوردها اسم شهر جدید جدا شده از ایران رو کاردو گذاشته بودن ) ولی در کل معنی کورد زاده، کورد اصیل، رو میده

اسمی بسیار زیبای کوردی یعنی کوردبودن

کاردو اسم کورد در زبان یونانه مثل پارس که در یونان پرسپولیسه

کاردو اسم اصیل کوردی است وهیچ ربطی به اقوام دیگه نداره که از اونجا دنبال معنیش بگردی وبه معنای کورد بودن . زاده ی کورد . فرزند کورد است

کاردو یه لغت کوردیه و به معنی فرزند کورد می باشد و نباید تو زبان فارسی دنبال معنیش گشت

کاردو نام کوردیست که به معناى کورد زاده و فرزند کورد است

اگر رو حرف ( و ) نشانه ساکن باشد معنایی کورد بودن یا فرزند کورد است و اگر ساکن نباشد اسم یه گیاه است که با برنج یا همان کاردو پلاو که غذای سنتی مکریان و مهاباد است معنی میشود درکل اسم به تمام معنا کوردی است بژی کورد


کلمات دیگر: