کلمه جو
صفحه اصلی

رادیولگ

فرهنگ معین

( ~. لُ ) [ فر. ] (اِمر. ) پرتوشناس ، رادیولوژیست .


کلمات دیگر: