کلمه جو
صفحه اصلی

طرخ اباد

فرهنگ فارسی

( طرخ آباد ) دهیست بجرجان بلده جرجان

لغت نامه دهخدا

( طرخ آباد ) طرخ آباد. [طَ ] ( اِخ ) دهی است به جرجان. ( منتهی الارب ). بلده ای به جرجان. قریه ای است از قراء جرجان و شاید طرخ نام کسی که آن را بنا کرده بوده است. ( معجم البلدان ).


کلمات دیگر: