کلمه جو
صفحه اصلی

رزنانس

فرهنگ معین

(رِ زُ نّ ) [ فر. ] (اِ. ) طنین اندازی ، انعکاس صوت و تموج آن .

فرهنگ عمید

افزایش دامنۀ نوسان یک سیستم نوسان کنندۀ برقی یا مکانیکی بر اثر قرار گرفتن در معرض نیروی متناوبی که فرکانس خاصّی دارد، تشدید.

پیشنهاد کاربران

در زبان انگلیسی به معنی، تشدید صوت می باشد، اصطلاحی در موسیقی و آهنگسازی


کلمات دیگر: