کلمه جو
صفحه اصلی

زمان دسترسی

فرهنگ فارسی

[حمل‌ونقل درون‌شهری-جاده‌ای] مدت‌زمان سپری‌شده در سفر، از لحظۀ ترک مبدأ تا لحظۀ سوار شدن به خودرو [مهندسی مخابرات] مدت‌زمانی که از لحظۀ آغاز تقاضای دسترسی تا برقراری ارتباط سپری می‌شود


دانشنامه عمومی

زمان دسترسی (انگلیسی: Access time) به تأخیر زمانی یا تأخیر مهندسی اطلاق می شود، که در فاصله میان ارسال یک درخواست به سیستم الکترونیکی، تا زمان تکمیل دسترسی یا بازگردانی داده ها رخ خواهد داد. در سیستم های مخابراتی، به تأخیری که در فاصله میان شروع یک تلاش برای دسترسی به شبکه، تا زمان دسترسی موفق صرف می گردد، بعنوان زمان دسترسی خوانده می شود. در سیستم های کامپیوتری، فاصله زمانی که یک واحد کنترل از لحظه ارسال درخواست تماس برای داده یا ذخیره سازی داده صرف می کند، تا لحظه تحویل یا ذخیره کردن داده، صرف می کند، تحت عنوان زمان دسترسی شناخته می شود.

فرهنگستان زبان و ادب

{access time} [حمل ونقل درون شهری-جاده ای، مهندسی مخابرات] [حمل ونقل درون شهری-جاده ای] مدت زمان سپری شده در سفر، از لحظۀ ترک مبدأ تا لحظۀ سوار شدن به خودرو [مهندسی مخابرات] مدت زمانی که از لحظۀ آغاز تقاضای دسترسی تا برقراری ارتباط سپری می شود


کلمات دیگر: