کلمه جو
صفحه اصلی

قاراطیس

فرهنگ فارسی

اسم خشخاش مقرن است

لغت نامه دهخدا

قاراطیس. ( معرب ، اِ ) کرویا است. ( فهرست مخزن الادویه ).


کلمات دیگر: