کلمه جو
صفحه اصلی

رجاح

فرهنگ فارسی

زن کلان سرین زن بزرگ سرین

لغت نامه دهخدا

رجاح. [ رَ ] ( ع ص ، اِ ) زن کلان سرین. ( منتهی الارب ) ( ناظم الاطباء ) ( آنندراج ). زن بزرگ سرین. ج ، رُجُح. ( مهذب الاسماء ) ( از اقرب الموارد ).


کلمات دیگر: