کلمه جو
صفحه اصلی

فرهان

فرهنگ اسم ها

اسم: فرهان (پسر) (فارسی) (تلفظ: farrehān) (فارسی: فَرِهان) (انگلیسی: farrehan)
معنی: با شکوه و بزرگ، ( فره، ان ( پسوند نسبت ) )، منسوب به فره، ( فره + ان ( پسوند نسبت ) )، نام مکانی در نزدیکی همدان

(تلفظ: farrehān) (فره + ان (پسوند نسبت)) ، منسوب به فره ، با شکوه و بزرگ .


لغت نامه دهخدا

فرهان. [ ف َ ] ( اِخ ) نمکزاری است ازتوابع همدان و در واقع دریاچه ای است که فاضلاب روستاها در آن گرد آید و بر گردش نمکزاری تشکیل شود که نمک آن را به بلاد دیگر حمل کنند. ( از معجم البلدان ).

دانشنامه عمومی

[فَ] با شکوه و بلند مرتبه. مشتق شده از فره [ ف َرْ رَ / رِ ] به معنای شأن و شوکت و شکوه و عظمت.


باشکوه و بزرگ، منسوب به فره؛ واژۀ ساخته شده از فره و ان (پسوند نسبت).


دانشنامه اسلامی

[ویکی الکتاب] ریشه کلمه:
رهن (۳ بار)
ف (۲۹۹۹ بار)

گرو. وثیقه همچنین است رهان . بعضی احتمال داده‏اند که رهن به معنی مرهون است که بوثیقه اطلاق می‏شود و گرنه آن مصدر است. جوهری رهان را جمع رهن گفته مثل جبل و جبال ولی در آیه آن را مفرد گفته‏اند . . رهین به معنی مرهون است . راغب گوید: چون از رهن حبس آن در نزد مرتهن به نظر آمده لذا به طور استعاره به حبس هر چیز رهن گفته شده است در المیزان فرموده: هر شخصی در نزد خدا رهن و مقبوض و محفوظ است در مقابل آنچه از خیر و شر به جای آورده تا به جزای عملش از حیث ثواب و عقاب برسد. * . در المیزان گفته مراد از این آیه رهیق عذاب بودن هر نفس است چنانکه سیاق ما بعد آیه روشن می‏کند.

پیشنهاد کاربران

معنی فرهان یعنی بزرگ با شکوه اسم پسر گل من هم فرهان هست

فرهان یعنی بزرگ وباعظمت

فرهان به معنی بزرگ و با شکوه. اسم پسر قشنگم هست 😍😍

فرهان به معنی بزرگ وباشکوه اسم بسیار زیبا است اسم پسر خودم هم فرهان هست 😍😙

در سایت ثبت احوال به معنی بزرگ و با شکوه میباشد

فرهان ترکیبی است از فره به معنی شکوه و "ان"احاله ا ی است یا همان حالتی و معنی ان در حال شکوه میباشد و صحیح آن فره ان میباشد .

بزرگ و باشکوه

فرهان یعنی بزرگ و با شکوه. خیلی اسم زیبایی هست. اسم دوقلوهای من فرهان و ماهان هست.

معنی فرهان ازترکیب فر. به معنی شکوه وعظمت میباشدوکلمه هان. به معنی تاکیدی تفهیم ودانستن است معنی اسم فرهان میشود کسی که داری شکوه وعظمت هست که همگان میدانند

معنی فرهان بسیار زیبا است ویعنی شکوه عظمت بسیار بزرگ است

عالی . به نظر منم فرهان یعنی بزرگ و باشکوه که اسم پسر خودمم هست

به معنی بزرگ و با شکوه. اسم با مصما و بزرگیه. سوسول نیس. اصیله.

با شکوه بزرگ

فرهان خیلی خیلی خوبه اسم پسرم فرهان است به معنی شکوه بزرگ زیبا عظمت

فرهان به معنی عظمت و بزرگی اسمه اصیلیل و با مصمایی است. به نظرم هم شیکه و اصالت داره هم قدیمی نمیشه هیچ موقع درست مثل فرهاد.

بزرگ و باشکوه . . انشالله دو ملاه دیگه . . . . . .

اسم فرهان بزرگ وشکوهمند معنی میده اسم پسرمنهم فرهان است

اسم فرهان اسم بسیار قشنگیه معنیش هم میشه باشکوه و بزرگ. . . پطر من شش روزه ک ب دنیا اومده اسمشو گذاشتم فرهان . . خانوادم هم خیلی راضی ان از این اسم قشنگ

فرهان یعنی با عظمت با شکو ه اسم پسر گلم هست

فرهان یعنی باشکوه مثل پسر م

فرهان به معنی بزرگ و باشکوه هست
و منم اسم ناز پسرم رو فرهان گذاشتم

فرهان باشکوه و با عظمت
یکی از قشنگترین اسم های پسرانه

فرهان اسم خاصیه چون هم دقت میکنن به درستی تلفظش کنن به خاطر همین بزرگ و باشکوه تر میشه

معنی #فر در لغت نامه دهخدا
فر. [ ف َ / ف َرر ] ( اِ ) شأن و شوکت و رفعت و شکوه

مترادف #فر:
تاب، چین، شکن، کرس، تازگی، طراوت، نوی، دلال، غنج، کرشمه، ناز، تنور، تنوره | جلال، شان، شکوه، شوکت، فروغ ایزدی، لمعه، حسن، زیبایی


#هان
فرهنگ فارسی معین:
به هوش باش ! کلمه ای که برای آگاه کردن به کار می رود.

فرهان اسم پسرمه و خیلی دوسش دارم این اسم رو خیلی اصیله ب نظرم

دعا کنید منم پسر دار بشم این اسمو براش بزارم، خیلیییی دوسش دارم، اسم همسرم هم فرهاد هست

فرهان در سوره بقره یعنی سند ووثیقه ای از طرف خدا

فرهان اسم اصیل ایرانی به معنی بزرگ و با شکوه هست من اسم پسرم گذاشتم فرهان

فرهان اسم خوش آهنگ و زیبایی هست و هر کس اسم پسر من رو میشنوه خوشش میاد.

زیباترین نام پسرانه تو دنیا فرهان هست

واقعا یعنی باشکوه و بزرگ من که خودم اسمم فرهان


شکوه و عظمت و بزرگی برازنده اسم فرهان
اسم پسر من هم فرهان مثل پسرم زیباس اسمش

به بزرگی و شکوه و عظمت معنی میشه و اسمی اصیل و ماندگار هست اسم پسر خوشگل من هم فرهانه و به زیبایی پسرم افزوده

فرهان پسر منه مثل معنی اسمش باشکوه و بزرگوار است.

فرهان اسمی زیبا و فارسی اصیل هستش. اسم دوقلوهای خوشگل منم ( فرهان و هانا )

یکی ازوظایف پدرومادرانتخاب اسمی مناسب برای فرزندان است. خداکنه درتربیت فرزندانمان هم تلاش کنیم تاهمچنان که امروز ازاسمشان تعریف میکنیم، فرداهم ادب وتربیتشان مویدنام وشخصیتشان باشه.

فرهان اسم زیبا به نظر من هم معنیش بزرگ و با شکوه هست چون اسم پسر گلم فرهان هست

اسم پسر اولم ماهانه دومین بچه داره میاد پسره قراره اسمشو بگذارم فرهان یعنی با شکوه و با عظمت

فرهان اسم بسیار زیبا یی هست، ب معنی باشکوه وبا عظمت، ومعنی این اسم قشنگ برازنده پسر گل منه

فرهان به معنی عظمت، شکوه و جلال است بسیار اسم پر معنایی و زیبایی است من دو تا پسر دارم به نام های فراز و فرهان و خوشحالم اسمهای قشنگی برای پسرهام انتخاب کردم وقتی بزرگ شدن به این اسمها افتخار کنن.

فرهان یعنی عشق به همه چیزهای با شکوه دنیا

با شکوه و باعظمت. اسم نی نی تو راهی ما😍😍

معنی اسم فرهان بسیار زیبا و با مفهوم است. فر از بزرگی، شکوه و عظمت سرچشمه می گیرد و حروف ه ا که در پس کلمه فر آمده هم تأکید بر شکوه و عظمت میکند. پس فرهان یعنی فردی باشکوه و باعظمت و جلال و جبروت.

پسرم تازه متولد شده اسن پیشنهادیم فرهان هست. . . اما اینکه نوشته بود مکانی در همدان که فاضلاب روستاها جمع میشه تو ذوقم زد. . . ولی اسمش فرهان ثبت شده

فرهان یعنی باشکوه وعظمت . هرکی اسم پسرشو فرهان بذاره بعدا پسرش پشیمون نمیشه مثل من آخه علوست هم اسم شد
فک کن alo sat


فر ، با همان مفهوم فارسی هان به معنی پادشاه وسلطان در ترکی

اسمی زیباباشکوه وبزرگ وباعظمت

باشکوه

اسم بسیار قشنگ و متفاوتیه
منم دوتا پسر دارم اسم اولی رادان و اسم دومی فرهان

اسم پسرهای منم رهان و فرهان هست
آزادکننده و باشکوه


کلمات دیگر: