کلمه جو
صفحه اصلی

برزو

فرهنگ اسم ها

اسم: برزو (پسر) (فارسی، اوستایی، کردی) (تاریخی و کهن) (تلفظ: borzu) (فارسی: برزو) (انگلیسی: borzu)
معنی: تنومند، باشکوه، نام پسر سهراب، بلند پایه، ( اَعلام ) ) نام پسر سهراب پسر رستم زال در روایات ملی، ) نام آتشکده ی عهد ساسانی در استان مرکزی، بلند بالا، کنایه ‏از عظمت، نام پسر سهراب پسر رستم زال ( نگارش کردی

(تلفظ: borzu) (اوستایی) تنومند ، بلند پایه ؛ (در اعلام) نام پسر سهراب پسر رستم زال در روایات ملی؛ نام آتشکده‌ی عهد ساسانی در استان مرکزی .


فرهنگ فارسی

نام پسر سهراب پسر رستم بن زال است در روایات ملی .
ده از دهستان قصبه بخش حومه شهرستان سبزوار در ۶۸ هزار گزی جنوب باختری سبزوار و ۷ هزار گزی خاور شوسه عمومی کاشمر به سبزوار جلگه معتدل است .

لغت نامه دهخدا

برزو. [ ب ُ ] ( اِخ ) در ملحقات شاهنامه فرزند سهراب و نواده رستم است اما این انتساب براساسی نیست.

برزو. [ ب ُ ] ( اِخ ) دهی است از دهستان قل جق بخش شیروان شهرستان قوچان. سر راه مالرو عمومی شیروان به میلانلو. کوهستانی و سردسیری است. سکنه 173 تن. آب آن از رودخانه ، محصول غلات ، بنشن ، انگور و شغل اهالی زراعت و مالداری و قالیچه بافی است. راه مالرو دارد. ( از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9 ).

برزو. [ ب ُ ] ( اِخ ) نام آتشکده عهد ساسانی در دوازده هزارگزی راهجرد اراک. ( دایرة المعارف فارسی ).

برزو. [ ب ُ ] ( اِخ ) دهی است از دهستان قصبه بخش حومه شهرستان سبزوار در 68 هزارگزی جنوب باختری سبزوار و 7 هزارگزی خاور شوسه عمومی کاشمر به سبزوار. جلگه و معتدل. سکنه 585 تن. آب از قنات و محصول غلات ، زیره ، بن شن و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. از شمس آباد می توان ماشین برد. ( از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9 ).

برزو. [ ب ُ ] (اِخ ) در ملحقات شاهنامه فرزند سهراب و نواده ٔ رستم است اما این انتساب براساسی نیست .


برزو. [ ب ُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان قصبه بخش حومه ٔ شهرستان سبزوار در 68 هزارگزی جنوب باختری سبزوار و 7 هزارگزی خاور شوسه ٔ عمومی کاشمر به سبزوار. جلگه و معتدل . سکنه 585 تن . آب از قنات و محصول غلات ، زیره ، بن شن و شغل اهالی زراعت است . راه مالرو دارد. از شمس آباد می توان ماشین برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).


برزو. [ ب ُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان قل جق بخش شیروان شهرستان قوچان . سر راه مالرو عمومی شیروان به میلانلو. کوهستانی و سردسیری است . سکنه 173 تن . آب آن از رودخانه ، محصول غلات ، بنشن ، انگور و شغل اهالی زراعت و مالداری و قالیچه بافی است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).


برزو. [ ب ُ ] (اِخ ) نام آتشکده ٔ عهد ساسانی در دوازده هزارگزی راهجرد اراک . (دایرة المعارف فارسی ).


دانشنامه عمومی

برزو می تواند در اشاره به موارد زیر باشد:
برزویه پزشک
«بُرزو» در ملحقات شاهنامه نام پسر سهراب پسر رستم آمده است، اما این انتساب براساسی نیست.
برزونامه

دانشنامه آزاد فارسی

برزو از آتشکده های محلی بازمانده از دورۀ ساسانی، در ۱۲ کیلومتری راهجرد اراک.

گویش مازنی

/berzoo/ برزو نام شخص

برزو نام شخص


پیشنهاد کاربران

نگهبان آتشکده زرتشتیان

واژه ای کوردی است به معنی محل بلند و مرتفع

پهلوان بلند قد

فرزند کوروش کبیر هم هست

بلند بالا

به روایت سینه به سینه، نام نوه رستم است که همسری به نام مه بانو یا ماه بانو داشته است. ماه بانو و میلاگرد خواهر و برادر بوده اند و با هم اقدام به ایجاد کاریز ( قنات ) ی می کنند و آب آن را به نسبت سه ( سهم ماه بانو ) و یک ( سهم برزو ) تقسیم می کنند. برزو در همان نزدیکی قنات، روستای میلاگرد را بنا می کند ( اکنون از توابع شهرستان نطنز است. ) ولی ماه بانو از برزو که مهر او را به دل داشت، می خواهد که برای سهم آب او جوی کنی کند و آب را تا جایی که او می خواهد هدایت نماید. برزو این را می پذیرد و به این ترتیب با کندن راهآبه به جایی می رسد که هفت فرسنگ پایین تر ( به سمت شرق ) از محل کاریز بوده است و ماه بانو آن زمین را مناسب تشخیص می دهد و شهری را در آنجا ایجاد می کند و نام مهاباد ( مه آباد ) را بر آن می نهد؛ شهری که به روایتی نخستین مرکز سیاسی ( پایتخت ) ایران بوده است ( اکنون از توابع شهرستان اردستان است. ) .

روستای برزو ؛ همدلی وحدت ویکپارجگی در کنار یکدیگر میباشد سرشار از عشق ومحبت

منظور بُرز یا بلندی است که در گویش کرمانی ، برزو تلفظ می شود.

معنی برزوبسیارزیباست، لذاموردتائیداست

در کرمان به کیکج که بذر آن برای سبزه عید نوروز استفاده می شود، بَرزو می گویند.

برز ، یک واژه پهلوی است به معنی بلند و بالا
و در زبان لری با فتحه تلفظ میشه که همچنان رواج داره

بربه معنای بالااست و رو مخفف کلمه زور است یعنی بالای زور بزرگتر زور یا قدرت یا توان یا. . .


کلمات دیگر: