کلمه جو
صفحه اصلی

ثنا


مترادف ثنا : تحسین، تمجید، حمد، سپاس، ستایش، مدح، مدیح، مدیحه، منقبت، تحیت، درود، شکر، دعا، ذکر، ذکرجمیل، ذکرخیر

متضاد ثنا : قدح، هجا، هجو

برابر پارسی : سنایش، ستایش، سپاس

فارسی به انگلیسی

praise

فرهنگ اسم ها

اسم: ثنا (دختر) (عربی) (مذهبی و قرآنی) (تلفظ: sanā) (فارسی: ثَنا) (انگلیسی: sana)
معنی: ستایش، دعا، شکر، سپاس، مدح، درود و تحیت، حمد

(تلفظ: sanā) (عربی) ستایش ، مدح ، دعا ، درود و تحیت ، حمد ، شکر ، سپاس.


مترادف و متضاد

encomium (اسم)
ستایش، ثنا

تحسین، تمجید، حمد، سپاس، ستایش، مدح، مدیح، مدیحه، منقبت ≠ قدح، هجا، هجو


تحیت، درود


سپاس، شکر


دعا، ذکر


ذکرجمیل، ذکرخیر


۱. تحسین، تمجید، حمد، سپاس، ستایش، مدح، مدیح، مدیحه، منقبت
۲. تحیت، درود
۳. سپاس، شکر
۴. دعا، ذکر
۵. ذکرجمیل، ذکرخیر ≠ قدح، هجا، هجو


فرهنگ فارسی

( اسم مصدر ) ۱- آفرین تمجید تعریف تحسین . ۲- مدح مدیحه ستایش . ۳- شکر سپاس . ۴- درود تحیت . ۵- دعا.۶- ذکرجمیل ذکرحسن . جمع : اثنیه .

فرهنگ معین

(ثَ ) [ ع . ثناء ] (اِ. ) ۱ - آفرین ، تحسین . ۲ - مدح ، ستایش . ۳ - سپاس ، شکر. ۴ - دعا.

فرهنگ عمید

۱. مدح، ستایش.
۲. دعا.
۳. درود.
۴. [قدیمی] سپاس.
* ثنا خواندن: (مصدر متعدی ) [قدیمی] مدح خواندن، مدح کردن، ستایش کردن.
* ثنا کردن: (مصدر متعدی ) [قدیمی] مدح کردن، ستایش کردن.
* ثنا گستردن: (مصدر متعدی ) [قدیمی، مجاز]
۱. مدح گفتن، ستایش کردن.
۲. مدح و ثنای کسی را در نزد دیگران گفتن.
* ثنا گفتن: (مصدر متعدی ) [قدیمی] مدح گفتن، ستایش کردن.

۱. مدح؛ ستایش.
۲. دعا.
۳. درود.
۴. [قدیمی] سپاس.
⟨ ثنا خواندن: (مصدر متعدی) [قدیمی] مدح خواندن؛ مدح ‌کردن؛ ستایش‌ کردن.
⟨ ثنا کردن: (مصدر متعدی) [قدیمی] مدح کردن؛ ستایش کردن.
⟨ ثنا گستردن: (مصدر متعدی) [قدیمی، مجاز]
۱. مدح گفتن؛ ستایش ‌کردن.
۲. مدح و ثنای کسی را در نزد دیگران گفتن.
⟨ ثنا گفتن: (مصدر متعدی) [قدیمی] مدح گفتن؛ ستایش ‌کردن.


دانشنامه عمومی

حمد و ستایش خداوند


پیشنهاد کاربران

ثنا اسم خیلی خوبی است چون به معنای حمد وستایش است

ستایش _حمد خدا

ستایش

معنی اسم ثنا یعنی ستایش . ثنا اسم خواهرم است . خواهرم 9 سال دارد . من اسم ثنا را دوست دارم.

ثنا یعنی دعا و ستایش
حد من نیست ثنایت گفتن
گوهر شکر عطایت سفتن

حمد و ستایش خدا نیایش خدا

اسم ثنا یعنی ستایش کردن خدا
شاکر بودنسپاس و حمد برای خدای بلند مرتبه

ثنایعنی حمدوستایش

اسم دخترم و ثنا گذاشتم
ثنا یعنی شکر خدا, سخن نیکو, آفرین, دعا

ثنا اسم خودم است ومادرم براى سپاس از خداوند اسم مرا ثنا گذاشت

اسم من ثنا اسم منو برادرم گذاشته چون اون میگه من از وقتی تونستم صحبت کنم همیشه تو خواب ثنا میدیدم و قرار گرفتم به مامانم زور کنم یه دختر بچه به دنیا بیاره که بتونم اسمشو ثنا بزارم تو فامیل همه یه اسم دیگه براشون میذاشتن ولی من خیلی اسممو دوست دارم
م‍ م‍ ن‍ و‍ن‍ د‍ا‍د‍ا‍ش‍‍ی

ثنا یعنی دوست صمیمی من و عشقم 😘😍
من عاشقتم ثنا
ثنا یعنی ستایش


ثنا یعنی سپاس و ستایش

منم اسمم ثناست یعنی حمد و ستایش 👰

اسم خودم ثناست ثنا یعنی شکرگذاری ، حمدوسپاس خداوند

یعنی حمد وسپاس

معنی ثنا حمدو ستایش وسپاس گزاری برای خداست


ثنا یعنی حمدو ستایش اسم خواهر خودم ثنا استو من اسم ثنا رو دوست دارم

ثنا یعنی خدا را شکر به خاطر اینکه دختر ناز وباهوشم ثنا را به من عطا کرد. 😍😘

شکر خدا:ثنا یعنی اینکه یه دوستی داشته باشی مثل اون . ثنا بدون عاشقتم 😚😚😚😚
امیدوارم حالت همیشه توپ باشه💓💓

ثنا یعنی سپاس ، خدای مهربون به خاطر اینکه به ما ثنا رو بخشیدی چون همه زندگی ما دخترمون ثناست.

ثنا به معناى ستایش و نیایش است و شاکر بودن خداى هستی!خدا جون ممنونم که این اسم زیبا رو برام گذاشتی😍😍😍

ثنا به معنی اصلی یعنی ستایش

مثل دعا، ستایش، نیایش،

ثنا یعنی حمد و ستایش 😍😍😘😘😘💘💘💘😁😁😁😁اسم من ثناست

یسنا

اسم من ثناست ثنا یعنی حمد وستایش من خیلی خوشحالم که ایم خواهرم ستایشه

اسم من ثنا است من عاشق اسم ثناهستم ثنا یعنی حمد وسپاسو ستایش خداوند متعال


ثنا به معنی حمد و ستایش هس اسم رفیقم رفیقی که همه چیمه ثناس

یسنا : /yasnā/ یسنا اسم دخترانه است . یسنا به معنی ( اوستایی ) هم ریشه با یشت، در لغت به معنی پرستش، ستایش، نماز، جشن و در اصطلاح نام یکی از بخش های پنجگانه ی اوستا و مهمترین آنهاست.

لغت ثنا برگرفته از پارسی سَنایش است، هرچند که واک یا هرف ( ث ) پارسی آریایی است.

سلام به همه ی ثنا های دنیا . ثنا اسم خیلی باوقار به معنی ستایش است. تک تک ثنا هارو دوست دارم. منم مثل ثناهاااا اسمم ثناهست وخیلی هم خوشحالم که اسمم ثناهست .

ثنا به معنی ستایش و سپاس هستش اسم ثنا بسیار خاص هستش

دعا، ستودن ، ستایش ، پرستش خدا

ستایش🌰🌰
کاربرد در جمله :
پس از ثنای جمع ، لب به سخن گشود

ثنا یعنی آفرین، دعا، پرستش خدا

ثنا یعنی ستایش، دوست داشتنی وتقدیرکردن، من عاشق دخترم ثنا جونمم، درود برهرکی که زندگی وسرمایه اش ثنا است. ❤💝😘😄😄😄😄😄

الفاظ حمد، ثناء، شکر و مدح، اگر چه از نظر معنا به هم نزدیک است. ولی مرادف نیست و تفاوت دقیقی با یکدیگر دارد. ثناء ذکر زیبا و جمیل است که جنبه زبانی و گفتاری دارد. اما حمد تنها در برابر صاحب کمال است که دارای عقل و اندیشه باشد، ولی مدح، گفتاری حاکی از عظمت حال ممدوح است که در مقابل ذمّ است و درباره غیر قابل نیز به کار می رود. به عنوان نمونه به گوهر گران قیمت می توان گفت ممدوح است ولی نمی توان گفت محمود است. تفاوت دیگر حمد و مدح آن است که حمد تنها در برابر کارهای اختیاری است که فاعل به اختیار خود آن را تحصیل کرده است، امّا مدح درباره امور خارج از اختیار نیز به کار می رود. به عنوان نمونه به بلندی قامت و زیبایی چهره در انسان با این که اختیاری نیست قابل مدح است، ولی قابل حمد نیست، بر خلاف انفاق و تحصیل علوم که فعل اختیاری است، هم ممدوح است و هم محمود. پس هر حمدی مدح است، امّا هر مدحی حمد نیست حالا فرق حمد با شکر، شکر که در مقابل کفران است به معنای سپاس در برابر کاری است که اثر آن به غیر برسد و دریافت کننده اثر نیز همان شخص شاکر باشد. به عبارت دیگر شکر سپاس بر نعمتی است که از منعم به شاکر می رسد، نه بر کمالاتی که اثرش به دیگران نمی رسد یا به غیر شاکر می رسد، بنابراین در شکر هم وصول اثر به غیر نقش دارد و هم اتحاد متنعم و شاکر. در صورتی که هیچ یک از این دو قید در حمد مطرح نیست. از این روی شکر از دو جهت اخصّ از حمد است و هر شکری حمد است، ولی هر حمدی شکر نیست برخی گفته اندشکر تنها در نعمت به کار می رود.

ثنا یعنی: حمد ، سپاس، ثنایش، ستایش

ثنا یعنی یستایش کنندگان وستایش یعنی ثنا کنندگان اسم منثناست و۱۰ سالمه ودارم میرم ۴

حمد ستایش بخشنده

حمد و ستایش

اسم من ثنا هست
من اسم خودم رو دوست دارم
مامانم این اسم رو برای من انتخاب کرده
ممنونم مامانی

پرستش ، ستایش خداوند

ثنا به معنی حمد وستایش

اسم من ثناست ، ثنایعنی حمدو ستایشه خدا

اسم من ثناست ثنا یعنی حمد و ستایش اسم ثنا در قران هم امده است من اسم خودم را دوست دارم

من هم یک ثنا هستم اما همه اسممو اشتباه میگیرن با سنا من بدم میاد اما دوستون دارم ثنا ها
من ثنا پناهی هستم ۱۰ سالمه

ثنا یعنی ستایش وستودن


کلمات دیگر: