کلمه جو
صفحه اصلی

زنبورداری

فارسی به انگلیسی

apiculture, apiary

دانشنامه عمومی

زنبورداری به فرایندی برای نگهداری و تولید زنبور عسل برای بدست آوردن فراورده هایی همچون عسل، موم و دیگر تولیدات مرتبط گفته می شود. محلی که در آن زنبورها نگه داشته شده اند کندو (عسل) نامیده می شود.

پیشنهاد کاربران

Apiculture


کلمات دیگر: