کلمه جو
صفحه اصلی

دوشگر

فارسی به انگلیسی

milker

لغت نامه دهخدا

دوشگر. [ گ َ ] ( ص مرکب ) دوسگر و گچ کار. ( ناظم الاطباء ). رجوع به دوسگر و گچ کار شود.

گویش مازنی

/dooshger/ تکه چوبی که با کمک آن اشیا را به دوش کشند

تکه چوبی که با کمک آن اشیا را به دوش کشندکلمات دیگر: