کلمه جو
صفحه اصلی

ولت

فارسی به انگلیسی

volt, veld, veldt

veld, veldt


فارسی به عربی

فولة

مترادف و متضاد

volt (اسم)
ولت، واحد نیروی محرکه برقی

فرهنگ فارسی

مقیاس برای اندا ه گرفتن مقداربرقی که تولید، میشودیاسنجش نیروواختلاف قوه آن، واحدمقیاس، فشارالکتریسته
(اسم ) واحد اختلاف سطح ( پتانسیل ) الکتریکی و آن عبارتست از اختلاف سطح بین دو سر سیمی که مقاومت آن یک اهم است در صورتیکه جریانی بشدت یک آمپر از آن عبور کند و این اختلاف سطح را بوسیل. دستگاهی بنام ولت سنج اندازه میگیرند.
کم کردن نقصان کردن .

فرهنگ معین

(وُ لْ ) [ انگ - فر. ] (اِ. ) واحد نیروی محرکة برقی و اختلاف پتانسیل .

لغت نامه دهخدا

ولت. [ وَ ] ( ع مص ) کم کردن. ( منتهی الارب ) ( اقرب الموارد ) ( آنندراج ). نقصان کردن. ( المصادر زوزنی ). || ( اِمص ) کمی. ( منتهی الارب ) ( آنندراج ).

ولت. [ وُ ] ( فرانسوی ، اِ ) ( اصطلاح فیزیک ) واحد اختلاف سطح ( پتانسیل ) الکتریکی است و آن عبارت است ، از اختلاف سطح الکتریکی دو انتهای مفتولی که مقاومت آن یک اهم باشد و جریان یک آمپری از آن عبور نماید، و این اختلاف را با دستگاه ولت سنج اندازه گیری کنند.

ولت . [ وَ ] (ع مص ) کم کردن . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (آنندراج ). نقصان کردن . (المصادر زوزنی ). || (اِمص ) کمی . (منتهی الارب ) (آنندراج ).


ولت . [ وُ ] (فرانسوی ، اِ) (اصطلاح فیزیک ) واحد اختلاف سطح (پتانسیل ) الکتریکی است و آن عبارت است ، از اختلاف سطح الکتریکی دو انتهای مفتولی که مقاومت آن یک اهم باشد و جریان یک آمپری از آن عبور نماید، و این اختلاف را با دستگاه ولت سنج اندازه گیری کنند.


فرهنگ عمید

واحد اندازه گیری اختلاف پتانسیل دو سر سیم که جریان الکتریکی از آن می گذرد.

دانشنامه عمومی

ولت (به انگلیسی: Volt) (با نشانهٔ کوتاه شدهٔ V) یکای سنجش ولتاژ یا اختلاف پتانسیل الکتریکی در سیستم استاندارد بین المللی واحدها است.
E: نیروی محرک الکتریکی
W: کار انجام شده
q: مقدار الکتریسیته بر حسب کولن
ولت همچنین واحد اندازه گیری اختلاف پتانسیل الکتریکی یا ولتاژ است و اختلاف پتانسیل الکتریکی را نسبت به پتانسیل مرجع یا زمین الکتریکی که دارای ولتاژ ثابت صفر است، بیان می کند.
ولت یکای نیروی محرک الکتریکی نیز هست؛ یک ولت مقدار انرژی تولیدشده توسط یک منبع الکتریکی است که برای جابجایی یک کولن بار بکار رود و کاری معادل یک ژول انجام دهد. نام ولت به افتخار فیزیکدان و مخترع ایتالیایی آلساندرو ولتا (۱۷۴۵–۱۸۲۷) به این یکا و موارد کاربردی آن اختصاص داده شده است.
E = W q {\displaystyle E={\frac {W}{q}}}

دانشنامه آزاد فارسی

وُلت (volt)
یکای اندازه گیری نیروی محرک الکتریکی یا پتانسیل الکتریکی در دستگاه یکاهای بین المللی، با نماد V (← پتانسیل_الکتریکی). پتانسیل الکتریکی در یک باتری کوچک برابر۱.۵ ولت است، در حالی که ولتاژ در حال عبور از خط انتقال فشار قوی ممکن است به ۷۶۵هزار ولت برسد. ولتاژ برق شهر در ایران برابر ۲۲۰ ولت و در ایالات متحده امریکا برابر ۱۱۰ ولت است. ولت مطلق را به صورت اختلاف پتانسیلی تعریف می کنند که در مداری با یک اُهم مقاومت، جریانی معادل یک آمپر تولید کند. ولت مطلق را به صورت اختلاف پتانسیلی که لازم است در انتقال بار مثبت یک کولنی از پتانسیل کمتر به پتانسیل زیادتر به اندازۀ یک ژول کار انجام دهد نیز تعریف می کنند. این یکا را به افتخار دانشمند ایتالیایی آلِساندرو وُلتا، نام گذاری کرده اند.


کلمات دیگر: