کلمه جو
صفحه اصلی

قدمی ئیل

فرهنگ فارسی

شخصی لادی که خود و اولاده اش بازر و بابل از اسیری مراجعت نمودند .

لغت نامه دهخدا

قدمی ئیل. [ ] ( اِخ ) ( حضور خدا ) شخصی لادی که خود و اولاده اش بازر و بابل از اسیری مراجعت نمودند. ( کتاب عزرا 2:40 ). و بر کارکنان شغل بیت اﷲ نظارت میداشت. ( کتاب عزرا 3:9 ). و معین تشکرات ( کتاب نحمیا 9:4 و 5 و 12:8 ) و اصلاحات نیز بود. ( کتاب نحمیا 10:9 ). و دور نیست که در این وقایع کلیه اشاره به دو نفر باشد. ( قاموس کتاب مقدس ).


کلمات دیگر: