کلمه جو
صفحه اصلی

خاقان ترک

فرهنگ فارسی

پادشاه ترکان .

لغت نامه دهخدا

خاقان ترک. [ ن ِ ت ُ ] ( اِخ ) پادشاه ترکان. در تاریخ و ادبیات پارسی اغلب پادشاه ترکستان به این نام یا «خاقان ترکستان » آمده است : فغفورچین و خاقان ترک و رای هند و قیصر روم او را دست بوس کردند. ( نزهةالقلوب چ لیدن ص 108 ). رجوع به خاقان در این لغت نامه شود.


کلمات دیگر: