کلمه جو
صفحه اصلی

تل قلعه

فرهنگ فارسی

دهی از دهستان طارم است که در بخش سعادت آباد شهرستان بندرعباس واقع است .

لغت نامه دهخدا

تل قلعه. [ ت ُ ق َ ع ِ ] ( اِخ ) دهی از دهستان جم است که در بخش کنگان شهرستان بوشهر واقع است و 104 تن سکنه دارد. ( از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7 ).

تل قلعه. [ ت َ ق َ ع ِ ] ( اِخ ) دهی از دهستان طارم است که در بخش سعادت آباد شهرستان بندرعباس واقع است و 200 تن سکنه دارد. ( از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8 ).

تل قلعه . [ ت َ ق َ ع ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان طارم است که در بخش سعادت آباد شهرستان بندرعباس واقع است و 200 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).


تل قلعه . [ ت ُ ق َ ع ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان جم است که در بخش کنگان شهرستان بوشهر واقع است و 104 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).


دانشنامه عمومی

تل قلعه ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
تل قلعه (جهرم) قلعه ای در بخش کوار شهرستان جهرم استان کرمان
تل قلعه (جم) روستایی در بخش مرکزی شهرستان جم استان بوشهر
تل قلعه (مورج فیروزآباد). تل قلعه (مورج فیروزآباد) در شهرستان فیروزآباد، بخش مرکزی، روستای مورج شهرک واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۷۹ با شمارهٔ ثبت ۳۴۲۲ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری


کلمات دیگر: