کلمه جو
صفحه اصلی

وهیج

فرهنگ فارسی

افروختگی توقد .

لغت نامه دهخدا

وهیج.[ وَ ] ( ع اِمص ) افروختگی. ( منتهی الارب ) ( آنندراج ).توقد. ( منتهی الارب ) ( آنندراج ) ( از اقرب الموارد ).


کلمات دیگر: