کلمه جو
صفحه اصلی

چلو چوب

فرهنگ فارسی

( اسم ) سیخ کباب .

لغت نامه دهخدا

چلوچوب. [ چ َ / چ ُ ل َ / لُو ] ( اِ مرکب ) سیخ کباب را گویند. ( برهان ) ( آنندراج ). همان جلوچوب است. ( شرفنامه منیری ). سیخ کباب. ( ناظم الاطباء ). جلو. سیخ کباب چوبین. و رجوع به جلو و جلوچوب شود.


کلمات دیگر: