کلمه جو
صفحه اصلی

چهار پره

فرهنگ فارسی

که پره چهار دارد ٠ یا نوعی تیر ٠

لغت نامه دهخدا

چهارپره. [ چ َ / چ ِ پ َرْ رَ/ رِ ] ( ص مرکب ) که پره چهار دارد. || ( اِ مرکب ) نوعی تیر. ( ناظم الاطباء ).


کلمات دیگر: