کلمه جو
صفحه اصلی

بتهوون

فارسی به انگلیسی

beethoven

Beethoven


فرهنگ فارسی

لودیگ فان آهنگ ساز معروف آلمانی ( و . بن ۱۷۷٠ - ف. ۱۸۲۷ م . ) مصنف ۳۲ یونات برای پیانو ۱۷ کاتوئور ۹ سمفونی اپرای فیدلو که همه آنها آثاریست مشحون از احساسات عمیق و حاکی از قدرت تعبیر. وی در اواخر عمر کر گردید .

لغت نامه دهخدا

بتهوون. [ ب ِ هَُ وِ ] ( اِخ ) آهنگساز معروف آلمانی متولد در بن بسال 1770 م. و درگذشته بسال 1827 م. او 32 سونات برای پیانو و 17 کاتوئور و 9سمفونی ساخت که همه آنها آثاری است مشحون از احساسات عمیق و حاکی از قدرت تعبیر. وی در اواخر عمر کر گردید. ( از فرهنگ فارسی معین ).

دانشنامه عمومی

بتهوون (ابهام زدایی). بتهوون آهنگساز بزرگ آلمانی بود.
کاسپار آنتون کارل فان بتهوون، برادرِ لودویگ فان بتهوون
لودویگ فان بتهوون (۱۷۱۲–۱۷۷۳) پدربزرگِ پدریِ لودویگ فان بتهوون، آهنگساز بزرگ
ماریا ماگدالنا فان بتهوون، مادرِ لودویگ فان بتهوون
یوهان فان بتهوون، پدرِ لودویگ فان بتهوون
بتهوون همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:


کلمات دیگر: