کلمه جو
صفحه اصلی

انعاش

فرهنگ فارسی

برداشتن ٠ بلند کردن

لغت نامه دهخدا

انعاش. [ اِ ] ( ع مص ) برداشتن. ( منتهی الارب ) ( آنندراج ) ( ناظم الاطباء ). بلند کردن. ( از اقرب الموارد ).


کلمات دیگر: