کلمه جو
صفحه اصلی

بندر حمیران

فرهنگ فارسی

بندری از دهستان حومه بخش لنگه است که در شهرستان لار واقع است .

لغت نامه دهخدا

بندر حمیران. [ ب َ دَ رِ ح َ ] ( اِخ ) بندری از دهستان حومه بخش لنگه است که در شهرستان لار واقع است. و 157 تن سکنه دارد. ( از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 7 ).


کلمات دیگر: