کلمه جو
صفحه اصلی

طبرزک

فرهنگ فارسی

ده جزئ دهستان افشاریه بخش آوج شهرستان قزوین .

لغت نامه دهخدا

طبرزک. [ ] ( اِخ ) دهی است جزء دهستان افشاریه بخش آوج شهرستان قزوین ، واقع در 22000گزی شمال خاور آوج. دامنه ، معتدل است با 776 تن سکنه. شغل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان آنجا قالی و جاجیم بافی می باشد و راه آن مالرو است و از طریق رادکان میتوان ماشین برد. ( فرهنگ جغرافیائی ایران ج 1 ).


کلمات دیگر: