کلمه جو
صفحه اصلی

ایوز

فرهنگ فارسی

ایواز که آراسته و پیراسته باشد

لغت نامه دهخدا

ایوز. [ ای وَ ] ( ص ) ایواز که آراسته و پیراسته باشد. ( برهان ) ( جهانگیری ) ( هفت اقلیم ) ( ناظم الاطباء ). رجوع به ایواز و ایوازه و ایوزه شود.

دانشنامه عمومی

آیوز. آیوز یک نام خانوادگی ست. افراد شاخص با این نام از این قراراند:
برل آیوز
چارلز آیوز

پیشنهاد کاربران

( اوستایی ) 1ـ درهم برهم ـ مغشوش¬ـ مشوش ـ آشفته ـ پریشان ـ بی نظم بودن 2ـ لبریز شدن


کلمات دیگر: