کلمه جو
صفحه اصلی

حسین زعفرانی

فرهنگ فارسی

ابن محمد بن علی اصفهانی مکنی بابوسعید محدث مفسر اوراست المسند

لغت نامه دهخدا

حسین زعفرانی. [ح ُ س َ ن ِ زَ ف َ ] ( اِخ ) ابن محمدبن علی اصفهانی مکنی به ابوسعید. محدث ، مفسر. او راست : المسند. وی در 369 هَ. ق. 979 م. درگذشت. ( معجم المؤلفین از سیر النبلاء ج 10 ص 277 ) ( عیون التواریخ ج 12 ص 186 ) ( الوافی ج 11 ص 110 ) ( طبقات المفسرین سیوطی 12 ) ( تذکرة الحفاظ ج 3 ص 157 ) ( ایضاح المکنون ) ( هدیة العارفین ج 1 ص 305 ).


کلمات دیگر: