کلمه جو
صفحه اصلی

خان بهادرخان

فرهنگ فارسی

وی از شعرا و بزرگان هند و پدرش جلال الدین ذوالفقار بن رحمت خان است .

لغت نامه دهخدا

خان بهادرخان. [ ن ِ ب َ دُ ] ( اِخ ) وی از شعرا و بزرگان هند و پدرش جلال الدین ذوالفقاربن رحمت خان است. بسال 1857 م. خان بهادرخان هندوستان را ترک کرد و بمکه رفت. او را دیوان اشعاری است و تخلصش مصروف میباشد. ( از قاموس الاعلام ترکی ج 3 ص 2020 ).


کلمات دیگر: