کلمه جو
صفحه اصلی

چیتی

فارسی به انگلیسی

print

دانشنامه عمومی

چیتی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
لوبیا چیتی
هندوانه چیتی

پیشنهاد کاربران

روستای چیتی و منطقه دره چیتی
در لالی بود.

مسجدسلیمان

محل سکونت طایفه تاج الدین عبدالهی ایل منجزی بهداروند *بختیاروند *
*عودالهی. عودی*


چیتی: معادل وزن یک هشتم یک مثقال شیره: تا غلام ( ( چیتی ) ) شیره را بیندازد و دو قلپ چای روشن بخورد، ( همسایه احمد محمود )


نوعی پارچه


کلمات دیگر: