کلمه جو
صفحه اصلی

افسانه سرا

فرهنگ فارسی

افسانه گو قصه گو داستان سرا

لغت نامه دهخدا

افسانه سرا. [ اَ ن َ / ن ِ س َ ] ( نف مرکب ) افسانه گو. قصه گو. داستان سرا. سراینده افسانه. رجوع به افسانه ساز شود.

دانشنامه عمومی

افسانه سرا، روستایی است از توابع بخش لاریجان شهرستان آمل در استان مازندران ایران.
این روستا در دهستان بالا لاریجان قرار داشته و براساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران که در سال ۱۳۸۵ صورت گرفته، جمعیت آن ۱۸۹ نفر (۴خانوار) بوده است.

گویش مازنی

/afsaane seraa/ از روستاهای دهستان بالا لاریجان آمل

از روستاهای دهستان بالا لاریجان آمل


جدول کلمات

سامر

پیشنهاد کاربران

سامر، افسانه گو. قصه گو. داستان سرا


کلمات دیگر: