کلمه جو
صفحه اصلی

زیدیون

فرهنگ فارسی

جماعتی از محدثان منسوب به زید ابن علی ( ع ) مذهبا و نسبا .

لغت نامه دهخدا

زیدیون. [ زَ دی یو ] ( اِخ ) جماعتی از محدثان منسوب به زیدبن علی ( ع ) مذهباً و نسباً. ( منتهی الارب ) ( آنندراج ) ( ناظم الاطباء ). رجوع به زیدبن علی و زیدیه شود.


کلمات دیگر: