کلمه جو
صفحه اصلی

مثار

فرهنگ فارسی

شیار کرده شده

لغت نامه دهخدا

مثار. [ م ُ ] ( ع ص ) شیارکرده شده و کاشته شده. ( ناظم الاطباء ) ( از منتهی الارب ). و رجوع به اثارة شود.


کلمات دیگر: