کلمه جو
صفحه اصلی

ساوین

فرهنگ اسم ها

(تلفظ: sāvin) (= ساویس) ، ← ساویس . به علاوه آسوده و آرام ؛ نام جایی.


اسم: ساوین (دختر) (فارسی) (تلفظ: sāvin) (فارسی: ساوين) (انگلیسی: savin)
معنی: گرانمایه و با ارزش، آسوده و آرام، ( = ساویس )، ساویس به علاوه آسوده و آرام، نام جایی، سبدی که در آن پنبه می گذارند

فرهنگ فارسی

جایگاهی است

لغت نامه دهخدا

ساوین . (اِخ ) حاکم نشین ایالت آلپ علیا از بخش گاپ . دارای 980 تن سکنه است و 290 گز از سطح دریا ارتفاع دارد. محل بافتن پارچه های کتانی است .


ساوین . (اِ) سبدی که در آن پنبه گذارند از برای ریسیدن . (شرفنامه ٔ منیری ) (آنندراج ). سبدی باشد که پنبه مهیا کرده بجهت رشتن در آن گذارند. (برهان ). سبد سرتنگ که بهندی پهاری گویند. (غیاث ): قفه ؛ ساوین پنبه و آن کدوی خشک میان تهی کرده است که پنبه در آن نهند ریشتن را. (صراح اللغه ). رجوع به ساویس و ساوس و ساون شود.


ساوین. ( اِ ) سبدی که در آن پنبه گذارند از برای ریسیدن. ( شرفنامه منیری ) ( آنندراج ). سبدی باشد که پنبه مهیا کرده بجهت رشتن در آن گذارند. ( برهان ). سبد سرتنگ که بهندی پهاری گویند. ( غیاث ): قفه ؛ ساوین پنبه و آن کدوی خشک میان تهی کرده است که پنبه در آن نهند ریشتن را. ( صراح اللغه ). رجوع به ساویس و ساوس و ساون شود.

ساوین. ( اِخ ) حاکم نشین ایالت آلپ علیا از بخش گاپ . دارای 980 تن سکنه است و 290 گز از سطح دریا ارتفاع دارد. محل بافتن پارچه های کتانی است.

ساوین. ( اِخ ) جایگاهی است. ( معجم البلدان ).

ساوین . (اِخ ) جایگاهی است . (معجم البلدان ).


فرهنگ عمید

سبدی که پنبه های زده شده را که برای ریسیدن آماده می کنند در آن بگذارند.

دانشنامه عمومی

ساوین (استان لوبلین). ساوین (به لهستانی: Sawin) یک روستا در لهستان است که در گمینا ساوین واقع شده است. ساوین ۲٬۱۸۱ نفر جمعیت دارد.
فهرست شهرهای لهستان

گویش مازنی

/saavin/ صابون

گویش بختیاری

صابون.


پیشنهاد کاربران

ساوین : /sāvin/ ساوین 1 - ( = ساویس ) ، ( ساویس؛ 2 - آسوده و آرام. اسم ساوین برای نامگذاری دختران مورد تایید ثبت احوال کشوراست .

ساوین یک اسم دخترانه کردی است و معنای آن صافی و بی آلایشی است. به آسمان بدون ابر هم اطلاق میشه


کلمات دیگر: