کلمه جو
صفحه اصلی

تقصیر دار

فرهنگ فارسی

گنهکار و مجرم و عاصی

لغت نامه دهخدا

تقصیردار. [ ت َ ] ( نف مرکب ) گنهکار و مجرم و عاصی. ( ناظم الاطباء ). تقصیرکار.


کلمات دیگر: