کلمه جو
صفحه اصلی

کوژ برتا

فرهنگ فارسی

به زبان زند و پازند رستنیی باشد که آن را گشنیز خوانند و به عربی کزبره گویند. هزوراش کوز برتا و در پهلوی [[ گشنیچ ]]

لغت نامه دهخدا

کوژبرتا. [ کُژْ ب َ ] ( هزوارش ، اِ ) به زبان زند و پازند رستنیی باشد که آن را گشنیز خوانند و به عربی کزبره گویند. ( برهان ) ( ناظم الاطباء ). هزوارش ، کوزبرتا و در پهلوی «گشنیچ » . ( از حاشیه برهان چ معین ).


کلمات دیگر: